PRINSIP ORANG BUGIS

1. Keturunan yang diajarkan bagaimana mempertahankan kehormatan keluarga.
2. Keturunan yang dibesarkan dengan memandang perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga.
3. Keturunan yang diajarkan untuk menjaga martabat orang lain dan dirinya sendiri.
4. Keturunan yang diajarkan untuk tidak tunduk kepada o…rang lain.
5. Keturunan yang ingin bebas merdeka berjuang dan berusaha untuk bertahan hidup.
6. Keturunan yang berabad abad mentalnya telah dibentuk dan ditempa dengan keras oleh gelombang
7. Keturunan yang diajarkan berani menghadapi masalah dan tidak lari dari kenyataan hidup.dan
8. Keturunan yang berani berbicara hanya jika ada BUKTI.
9. Keturunan yg diajarkan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya (SITTINAJA).
10. Keturunan yang yg kata2nya selaras dengan hati, pikiran dan tingkah lakunya.
11. Keturunan yang menjaga tata krama dan tingkah laku serta di segani
12. Keturunan yg bisa Jujur akan diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan.
13. Keturunan yg bisa dipercaya dan mampu beradaptasi dmana pun berada
14. Keturunan yg tangkas dan tidak mudah menyerah pada keadaan dan tidak beputus asa

Terjemahan Bugis Oleh : Suryadin Laoddang

1. Assosoreng iyya mparekkengngi sirina assilomperengna
2. Assosoreng iyya pusiri’i assilomperengngi wawangmakkungraina
3. Assosoreng iyya sitinasai passilenereng siri’na padannarupa tau, kuetopa paimeng
4. Assosoreng iyya pemmaliangngi mappuatangengngi alena ripadanna rupa tau
5. Assosoreng maradeka iyya sitinawa marewa, mareso,rilaleng akkatuwongenna
6. Assosoreng iyya teppaja riwalung aparengen temmasonca.
7. Assosoreng iyya sitinaja pangoloi alena risukkara’E na teppacoccoreng manu’ mate
8. Assosoreng iyya misseng gau bicara nalai temmakarodda rilalengna atujungenna
9. Assosoreng iyya missing tudangengngi sining pallama-lama’E ritudangenna
10. Assosoreng iyya mattulu parojaE adanna, ati macinnongna, ininnawana nennia pangkakuenna.
11. Assosoreng iyya tudangnge ritudangenna nennia ripetangngari
12. Assosoreng iyya sitinaja mabbunga panasa rialena kuwetopa ripaddanna rupa, lebbipiha ri Puang Sewwa’E
13. Assosoreng iyya sitinaja ripawarekkengi siri’ nenniya nasompereng alena
14. Assosoreng iyya mapata’E teppettu ininnawa Rippakolingngi paimeng, taddampengengnga narekko engka ada tappasala, tau bongngoka kasi’na, temmalamung paddisengengku, macciri sepe-sepe mopa pappahangku.

Iklan